— KOČKY V NOUZI —

Kočičí útulky bijí na poplach, roli státu přebírá pár dobrovolníků a nadšenců, kteří jsou odkázáni na milost a nemilost úřadům a úředníků, co si sami „ nevyžebrají „ to nemají. Zákony jsou neprůhledné, velmi nedokonalé a v praxi si je vykládá každý po svém, jelikož nejsou řešeny postihy za nedodržování, vždyť jde jen o kočky ☹ Nadace si klade za cíl apel na zákonodárce, chybí již výše zmíněné sankce za nedodržování zákonů. Je nepřípustné, aby stát přehrával zodpovědnost na jedince. Je nutné, aby byla povinnost obcí se humánně postarat o potulující se kočky a to buď útulkem ve své správě a nebo s útulkem smluvním, kterému bude přispívat dle faktických potřeb. Nejde zde o vysávání systému, jde jen o spravedlnost, např na volně pobíhající psi jsou aplikovány zcela jiné směrnice a to jak na papíře, tak i v praxi.
Krom právních kroků či peticí, které by měli zajistit zlepšení postavení útulků pro kočky a koček všeobecně v naší zemi a to dlouhodobě, je našim cílem i podpora konkrétních kočičích útulků či projektů, které jsou smysluplné 😊 a to ve formě sbírek, nadačních akcí apod.