— OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ —

Kvalita života, by neměla být závislá pouze na stavu našich kont.
Solidarita, pomoc, pokrok a rozkvět, to vše jde ruku v ruce.
Je důležité zajímat se o své okolí a lidi, které máme jsou kolem, sdílet s nimi jejich životy a osudy.
Je přeci úžasné rozzářit zachmuřené tváře a vnést radost a naději tam, odkud se již vytratila a jelikož vše souvisí ze vším a my nechceme nikomu ryby dávat, ale chceme učit ryby chytat, je nutné vzdělávání a osvěta

Přinášíme vzdělávací programy, školení a semináře zaměřené na zkvalitnění života a životní úrovně.

  • finanční gramotnost
  • komunikace na všech úrovních
  • osobní rozvoj a růst
  • právní a psychologické poradenství

Cílem je přiblížit a nabídnout novodobé vzdělávání široké veřejnosti, je důležité, abychom se naučili žít v současném světě, přizpůsobili se, naučili se vnímat realitu a porozuměli trendům, které přináší nová doba, a na straně druhé, abychom se nezpronevěřili zákonům přírody a odkazům předků

CO ZASEJEME, TO TAKÉ SKLIDÍME