— KOČKY V NOUZI —

Projekt KOČKY V NOUZI vznikl z nutnosti regulace populace kočky domácí.

Útulky bijí na poplach, roli státu přebírá pár dobrovolníků a nadšenců, kteří jsou odkázáni na milost a nemilost úřadům a úředníků, co si sami  neobstarají „ to nemají. Zákony jsou neprůhledné, velmi nedokonalé a v praxi si je vykládá každý po svém, vždyť jde  „jen“ o kočky ☹ i proto jsme se rozhodli, že nebudeme čekat co udělá stát a chceme osvětou a působením na širokou veřejnost zdůraznit nutnost regulace populace kočky domácí.

KDO NEMÁ RÁD ZVÍŘATA, NEMÁ RÁD LIDI

a my ještě říkáme, že každý živý tvor si zaslouží důstojný život a když už jsme již kdysi  dávno z divoké kočky, udělali kočku domácí, je naší povinností se o ni postarat

Co pro nás regulace znamená?