KULTIVACE SPOLEČNOSTI 

Kultivace znamená zušlechtění a zdokonalování a my jsme přesvědčeni, že většina z nás si přeje, aby se k sobě lidé chovali ohleduplněji, aby si více vážili jeden druhého, podporovali se a byli k sobě tolerantnější. Jen o tom nahlas nemluvíme , jelikož vstřícnost, ochota a slušnost je společností vnímána jako slabost, proto ji schováváme za zlobu, agresi, nebo nadutost a to je velká škoda, trpí tím každý z nás i celý systém.

Česká lvice ví, že lidská přirozenost je jiná, že se k sobě můžeme chovat s respektem a úctou. Nejdůležitějším a současně nejtěžším úkolem na této cestě je si uvědomit, že každý z nás je originál, který má své jedinečné vnímání světa. Každý máme jiný vkus, chutě, názory, vzdělání či talenty, ale to neznamená, že jsme hloupí, divní, špatní, praštění 😊 .. ne naopak, každý jsme dokonalý ve své „ nedokonalosti „

Nechceme kritizovat, poukazovat na nešvary a hanit. Naopak, chceme se vzájemně obohacovat, učit a být příkladem pro druhé

Každý z nás je malý dílek puzzle a jedině společně jsme schopni utvořit dokonalý obraz našich životů.