— Ochrana osobních údajů —

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25.5.2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci Nadačního fondu Česká lvice a to pro účely vykonávání charitativní činnosti, osvěty, propagace, nadační činnosti a úkonů s tím s tím spojených.