— PODPORA PROJEKTŮ —

Pokud se spojí lidé se stejnou myšlenkou a cílem, dokáží zázraky.

Možnosti podpory projektů NF Česká lvice

Finanční dar na účet veřejné sbírky Kultivace společnosti

číslo účtu: 2301485151/2010

– Finanční dar na rozvoj a podporu projektů NF Česká lvice

transparentní účet č: 2501407529/2010

běžný účet č: 2001407522/2010

– Koupě propagačních a tématických předmětů s osvětovou tématikou NF ČL ZDE

– Nefinanční podpora – poskytnutí bezplatných poradenských, reklamních, mediálních, právních, účetních, konzultačních či jiných služeb. Dále bezplatné poskytnutí hmotných věcí a předmětů sloužících k propagaci a rozvoji NF Česká lvice s možností následného prodeje či dalšího využití

Daňové zvýhodnění dárců

Podmínky pro fyzické osoby (dle § 15 ods. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu daru, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří podávají vlastní daňové přiznání uplatní odpočet jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně souhrnně za kalendářní rok, nejpozději do 15. 2. následujícího roku. Snížení daňového základu se pak projeví v rámci daňového vyrovnání v březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (dle § 20 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč.
V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.
Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem
podnikání.

Každý jsme zrnkem písku na velké hromadě a kapkou vody v moři.

Děkujeme všem za podporu, pomoc a důvěru

— Přímá podpora naší nadace —