— PROJEV DOBRÉ VŮLE —

Tento projekt vznikl ve spolupráci se spolkem Rozalio, který již několik let šíří osvětu o očkování. Bohužel k očkování patří i nežádoucí účinky, které mnohdy mají fatální následky a to nejen pro postižené dítě, ale pro celou rodinu. Bohužel stát se k této problematice staví již léta velmi laxně i když lékařské posudky říkají jasně, že tyto nežádoucí účinky jsou, byly a budou. V této době se již v parlamentu chystá projednávání možnosti odškodnění dětí a jejich rodin v důsledku nežádoucích účinků povinného očkování. Nic méně my jsme se rozhodli dále nečekat a přijít těmto rodinám na pomoc dříve a založili jsme veřejnou sbírku, kde budeme shromažďovat prostředky, které pomohou konkrétním rodinám a jejich dětem ulehčit složitou, životní situaci.

Děkujeme za PROJEV DOBRÉ VŮLE

DNES POMŮŽEŠ TY a ZÍTRA POMŮŽEME MY TOBĚ